60295. ὀχληρός

troublesome, irksome, importunate
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus650.0

Editions by Text Group (39)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Panegyricus* 1 0.9
Antidosis 1 0.5
To Philip 1 1.1
Panathenaicus 1 0.6
Ad reges Mytilenaeos 1 14.4
Herodian
Ab excessu divi Marci 3 0.6
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
De Vita Contemplativa 1 2.2
Xenophon
On the Cavalry Commander 1 1.6
Galen
De locis affectis 3 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 6 0.4
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 2 2.7
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Plato
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Timon 1 1.7
De mercede conductis potentium familiaribus 2 2.8
Aesop
Fabulae 1 0.2
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 2 0.4
Adversus Mathematicos 4 0.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 4 1.4
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
Coa praesagia 1 0.9
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 2 1 2.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (1 of 59)

remove

Eunapius, Vitae Sophistarum

urn:cts:greekLit:tlg2050.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3 word list | read 1