60232. ὄφλημα

a fine incurred in a lawsuit
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus600.0

Editions by Text Group (47)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 1 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Justin Martyr
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 4 0.8
Origen
De oratione 2 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 11 1 3.5
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 44 1 1.7
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (1 of 54)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
45 word list | read 1