59449. ὅριον

a boundary, limit
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus3870.2

Editions by Text Group (86)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Euripides
Heracles* 1 1.1
Heracles 1 1.1
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Mutatione Nominum 1 0.8
New Testament
Gospel according to Matthew 4 2.0
Mark 4 3.3
Xenophon
Hellenica 6 0.8
Anabasis* 2 0.3
Cyropaedia 9 1.1
Agesilaus* 1 1.3
Constitution of the Lacedaimonians 2 3.8
Galen
In Hippocratis De officina medici 2 0.5
Arrian
Anabasis 4 0.5
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 15 4.1
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 7 2.9
Numbers 20 8.2
Deuteronomium 7 3.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 51 36.9
Judices (Cod. Alexandrinus) 6 3.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 5 2.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 3 1.6
Isaias 4 1.0
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Hippocrates
De officina medici 1 4.4
Vectiarius 2 3.8
De liquidorum usu 1 6.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
unknown
unknown 1 0.2
unknown 1 0.6
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 1 14.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 5 0.3
Onomasticon 50 39.7
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 5 2.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Oratio 10 1 4.5
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 37 1 3.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 3 1.6
Anna Comnena
Alexias 11 0.8
Alexias 10 0.7
Alexias 10 0.7
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 13 0.4
Annals of Rome 4 0.4
Argumenta 2 0.9
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 5 0.9
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 5 0.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 29 1.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (41 of 297)

passage   count
13.2 word list | read 1
13.3 word list | read 1
13.23 word list | read 2
15.1 word list | read 2
15.2 word list | read 1
15.4 word list | read 2
15.5 word list | read 1
15.6 word list | read 1
15.8 word list | read 1
15.9 word list | read 2
15.10 word list | read 1
15.11 word list | read 3
16.2 word list | read 1
16.3 word list | read 1
16.5 word list | read 1
16.6 word list | read 1
16.8 word list | read 1
17.7 word list | read 1
17.9 word list | read 2
17.10 word list | read 1
18.5 word list | read 1
18.11 word list | read 1
18.12 word list | read 2
18.13 word list | read 1
18.15 word list | read 1
18.19 word list | read 1
18.20 word list | read 1
19.10 word list | read 2
19.12 word list | read 1
19.14 word list | read 1
19.18 word list | read 1
19.27 word list | read 1
19.29 word list | read 2
19.41 word list | read 1
19.48a word list | read 1
19.49 word list | read 1
21.40 word list | read 1
21.42a word list | read 1
22.11 word list | read 1
22.25 word list | read 1
24.30 word list | read 1