59180. ὁρατής

beholder
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus4020.2

Editions by Text Group (103)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 3 2.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Migratione Abrahami 2 1.6
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 4 1.3
De Decalogo 3 3.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
De Aeternitate Mundi 2 2.2
Galen
De naturalibus facultatibus 2 0.6
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De venarum arteriarumque dissectione 3 4.0
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De symptomatum differentiis 2 3.0
De locis affectis 1 0.1
De praesagitione ex pulsibus 2 0.6
De methodo medendi 1 0.1
De antidotis 1 0.4
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
Plato
Phaedo 2 0.9
Republic* 3 0.3
Aristotle
De anima 4 1.9
De anima 4 1.8
De sensu et sensibilibus 2 2.5
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 3 11.6
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 9 0.8
Clement of Alexandria
Eclogae propheticae 1 2.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Hippocrates
Vectiarius 1 1.9
De arte 1 3.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 5 0.3
In Librum De Sensu Commentarium 42 7.9
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Plotinus
Enneades 5 0.2
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 9 1.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
De Ecclesiastica Theologia 3 1.9
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Iamblichus
Protrepticus 2 0.7
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 7 0.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 4 0.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 14 1.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
unknown 4 0.3
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 4 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 3 0.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 3 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 86 3.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 3 0.2
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 19 2.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 7 0.3
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 12 0.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (1 of 198)

remove

Philo Judaeus, De Somniis (Lib. I-Ii)

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg019.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.188 word list | read 1