58954. ὀπίζω

extract juice from
logeion_003
 countfreq. per 10K
core90.1
corpus520.0

Editions by Text Group (34)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Mark 2 19.7
Galen
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
In Hippocratis De articulis 2 0.3
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Lucian of Samosata
Charon sive contemplantes 1 2.3
Aristotle
De partibus animalium 1 0.3
Old Testament
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Ruth 1 4.9
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
pseudo-Galen
De fasciis 1 1.3
Hippocrates
De articulis 1 0.4
De glandulis 1 5.6
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 5 1.0
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Apollonius Rhodius
Argonautica* 2 0.5
Homer
Iliad* 2 0.2
Odyssey* 2 0.2
Pindar
Isthmean* 1 3.2
Pythian* 2 2.5

Passages (1 of 46)

remove

Agathias Scholasticus, Historiae

urn:cts:greekLit:tlg4024.tlg001.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
5.19 word list | read 1