58690. ὀνομασία

name
logeion_003
 countfreq. per 10K
core120.1
corpus1930.1

Editions by Text Group (65)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 16 0.6
Deipnosophistae 16 0.6
Galen
De symptomatum causis 1 0.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
Plato
Statesman 1 0.5
Aristotle
Ars Poetica 1 0.9
Topica 6 1.3
Ars Poetica* 1 0.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 6 0.3
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Old Testament
unknown 1 0.5
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 3 1.7
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 2 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 4 0.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Epiphanius
Ancoratus 5 1.2
Panarion (Adversus Haereses) 19 1.0
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 9 0.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 4 1.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.7
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 4 0.2
unknown 2 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4 0.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 4 0.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 6 0.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Polybius.
Histories* 11 0.3
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (1 of 161)

passage   count
48a29 word list | read 1