58455. ὅμορος

having the same borders with, marching with, bordering on
logeion_003
 countfreq. per 10K
core390.3
corpus2740.1

Editions by Text Group (77)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.2
unknown 1 1.0
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
Plataicus 1 2.9
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Archidamus 4 6.1
To Philip 2 2.1
Panathenaicus 1 0.6
Ad Philippum 1 7.6
Panegyricus* 4 3.5
unknown
unknown 2 9.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 3 0.6
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 3 1.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 4 2.3
Xenophon
Hellenica 5 0.7
Cyropaedia 4 0.5
On the Cavalry Commander 1 1.6
Galen
De rebus boni malique suci 1 1.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
Lucian of Samosata
Timon 1 1.7
Fugitivi 1 3.1
Arrian
Anabasis 10 1.3
Indica 1 0.7
Periplus Ponti Euxini 2 4.7
Aristotle
Analytica priora 5 0.8
Analytica priora 5 0.8
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Pausanias
Description of Greece 31 1.4
Old Testament
Numbers 1 0.4
Lysias
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 2 1.2
Punic Wars 1 0.4
Illyrian Wars 3 6.0
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 7 0.6
Mithridatic Wars 5 2.0
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 3 0.5
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 10 0.9
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 11 1 0.6
Oratio 47 1 2.9
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 4 2 2.8
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 30 1 1.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 4 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 7 0.4
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 43 1.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Herodotus
The Histories* 6 0.3
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Polybius.
Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 25 1.6

Passages (1 of 237)

remove

Libanius, Oratio 47

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00447.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2 word list | read 1