58420. ὁμόνοια

oneness of mind
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus5020.2

Editions by Text Group (130)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 5 7.8
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 2 2.1
unknown 1 1.3
Solon 2 2.2
unknown 2 1.8
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Isocrates
Against Callimachus 1 2.6
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Archidamus 1 1.5
Areopagiticus 1 2.1
Antidosis 1 0.5
To Philip 3 3.2
Panathenaicus 7 4.1
Ad Philippum 1 22.5
Panegyricus* 2 1.8
Herodian
Ab excessu divi Marci 3 0.6
Philo Judaeus
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Decalogo 2 2.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
De Virtutibus 3 2.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
Xenophon
Memorabilia 3 0.8
Cyropaedia 1 0.1
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
De plenitudine 1 0.9
Plato
Statesman 1 0.5
Alcibiades 1 9 7.9
Definitiones 5 27.5
Republic* 2 0.2
Symposium* 2 1.1
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Magna Moralia 3 1.2
Aesop
Fabulae 3 0.7
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
unknown 1 0.5
Lysias
Funeral Oration 1 2.3
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 2 13.9
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 4 19.2
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 8 0.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 3 0.8
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 56 3.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 14 14.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 11 2.8
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Magnesios (epist. 2) 2 18.5
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 15 3.9
Oration of Constantine 3 2.6
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 24 2.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Oratio 43 1 4.7
Declamatio 37 2 6.6
Declamatio 46 1 2.9
Declamatio 47 1 2.3
Declamatio 45 1 4.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 22 4.4
unknown 2 16.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 7 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 17 0.7
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 14 1.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 8 0.5
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 18 2.7
Historia Ecclesiastica 15 2.3
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 8 0.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 6 3.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 29 2.9
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Polybius.
Histories* 5 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (14 of 401)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.6 word list | read 4
1.9 word list | read 1
1.10 word list | read 1
1.12 word list | read 1
1.19 word list | read 1
1.25 word list | read 1
1.27 word list | read 1
2.6 word list | read 1
2.19 word list | read 1
2.24 word list | read 1
3.2 word list | read 1
5.8 word list | read 1
5.9 word list | read 1
5.23 word list | read 2