58375. ὁμοίωσις

a becoming like, assimilation
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus3540.2

Editions by Text Group (96)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 3 2.3
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Fuga Et Inventione 2 1.9
New Testament
James 1 5.4
Galen
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 5 1.5
De semine 1 0.5
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
De consuetudinibus 1 2.5
De temperamentis 1 0.4
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Plato
Theaetetus 2 0.8
Republic* 1 0.1
Old Testament
Genesis 1 0.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 3 1.3
Paedagogus 5 0.9
Quis dives salvetur 1 1.1
Excerpta ex Theodoto 2 2.6
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 2 2.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 5 2.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 2 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 3 1.4
Ad Autolycum 3 1.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 4 4.0
Plotinus
Enneades 16 0.7
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 15 0.6
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 9 0.6
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 4 1.0
Panarion (Adversus Haereses) 14 0.7
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 2 3.2
Iamblichus
Protrepticus 2 0.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Marcellus
Fragmenta 4 3.5
Origen
Contra Celsum 8 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
De oratione 2 0.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 2 0.8
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 9 4.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 18 3.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 7 2.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 8 2.3
Elias
In Porphyrii Isagogen 10 2.8
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 21 2.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 7 0.3
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 11 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 6 1.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 6 0.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 2.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 18 1.1
unknown 2 1.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 10 8.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (14 of 236)

remove

Eusebius, Praeparatio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.10.16 word list | read 1
7.4.3 word list | read 1
7.12.10 word list | read 1
7.16.5 word list | read 1
7.17.3 word list | read 1
7.17.4 word list | read 1
7.18.3 word list | read 1
7.18.5 word list | read 1
11.27.1 word list | read 1
11.27.3 word list | read 1
11.28.13 word list | read 1
12.29.15 word list | read 2
12.46.1 word list | read 1
13.13.15 word list | read 1