57361. οἶμα

the swoop
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus150.0

Editions by Text Group (14)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 7.2
Aeschylus
Seven Against Thebes 1 2.0
Aristotle
De anima 1 0.4
Physica 1 0.2
Aesop
Fabulae 1 0.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Homer
Iliad* 2 0.2

Passages (1 of 15)

remove

Babrius, Fabulae Aesopeae

urn:cts:greekLit:tlg0614.tlg001.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1 word list | read 1