56797. ξόανον

an image carved
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus2640.1

Editions by Text Group (54)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Plutarch
unknown 1 0.9
unknown 1 0.5
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Decalogo 5 5.9
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Virtutibus 1 0.8
De Vita Contemplativa 1 2.2
Legatio Ad Gaium 3 1.7
Xenophon
Anabasis* 1 0.2
Lucian of Samosata
Prometheus 1 4.2
Prometheus 1 4.1
Arrian
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Aesop
Fabulae 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 97 4.3
Apollodorus
Library 3 1.1
Epitome 4 4.9
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 2 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 9 3.9
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 4 2.4
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Oracula Sibyllina
Oracula 5 1.9
Fragmenta 1 16.1
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 39 1.7
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 7 1.8
De Laudibus Constantini 5 2.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 14 1.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2

Passages (94 of 236)

remove

Pausanias, Description of Greece

urn:cts:greekLit:tlg0525.tlg001.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3.5 word list | read 1
1.18.5 word list | read 1
1.23.7 word list | read 1
1.29.2 word list | read 1
1.31.4 word list | read 1
1.33.1 word list | read 1
1.33.7 word list | read 1
1.36.2 word list | read 1
1.38.8 word list | read 1
1.42.5 word list | read 1
1.43.5 word list | read 1
2.2.3 word list | read 1
2.2.6 word list | read 1
2.2.7 word list | read 1
2.4.1 word list | read 1
2.4.5 word list | read 1
2.7.5 word list | read 1
2.10.1 word list | read 1
2.10.7 word list | read 1
2.11.7 word list | read 1
2.11.8 word list | read 1
2.12.1 word list | read 1
2.18.3 word list | read 1
2.19.3 word list | read 2
2.19.6 word list | read 1
2.19.7 word list | read 1
2.23.1 word list | read 1
2.24.3 word list | read 1
2.25.1 word list | read 1
2.25.6 word list | read 1
2.25.10 word list | read 1
2.29.1 word list | read 1
2.30.1 word list | read 1
2.30.2 word list | read 1
2.30.4 word list | read 1
2.31.6 word list | read 1
2.32.5 word list | read 1
2.36.6 word list | read 1
2.37.2 word list | read 1
3.13.9 word list | read 1
3.14.4 word list | read 1
3.14.5 word list | read 1
3.14.7 word list | read 1
3.15.7 word list | read 1
3.15.10 word list | read 1
3.16.7 word list | read 1
3.16.9 word list | read 1
3.16.10 word list | read 1
3.16.11 word list | read 1
3.17.5 word list | read 1
3.19.7 word list | read 1
3.20.5 word list | read 1
3.20.7 word list | read 1
3.23.1 word list | read 1
3.23.3 word list | read 1
3.23.4 word list | read 1
3.25.3 word list | read 1
3.25.10 word list | read 1
3.26.5 word list | read 1
4.34.7 word list | read 1
5.26.6 word list | read 1
6.24.6 word list | read 1
6.25.4 word list | read 1
7.20.8 word list | read 1
7.23.5 word list | read 1
7.25.13 word list | read 1
7.26.4 word list | read 1
7.26.6 word list | read 1
8.5.8 word list | read 1
8.13.2 word list | read 1
8.17.2 word list | read 1
8.22.7 word list | read 1
8.31.5 word list | read 1
8.31.6 word list | read 1
8.35.2 word list | read 1
8.37.12 word list | read 1
8.41.6 word list | read 1
8.42.4 word list | read 1
8.42.5 word list | read 1
8.42.7 word list | read 1
8.46.2 word list | read 1
8.46.3 word list | read 1
8.53.8 word list | read 1
9.3.2 word list | read 2
9.3.4 word list | read 1
9.3.5 word list | read 1
9.4.1 word list | read 1
9.11.4 word list | read 1
9.16.3 word list | read 1
9.40.3 word list | read 2
9.40.4 word list | read 1
10.4.9 word list | read 1
10.19.3 word list | read 1
10.26.3 word list | read 1