56797. ξόανον

an image carved
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus2640.1

Editions by Text Group (54)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.9
unknown 1 0.5
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Decalogo 5 5.9
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Virtutibus 1 0.8
De Vita Contemplativa 1 2.2
Legatio Ad Gaium 3 1.7
Lucian of Samosata
Prometheus 1 4.2
Prometheus 1 4.1
Arrian
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Aesop
Fabulae 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 97 4.3
Apollodorus
Library 3 1.1
Epitome 4 4.9
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 9 3.9
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 4 2.4
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Oracula Sibyllina
Oracula 5 1.9
Fragmenta 1 16.1
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 39 1.7
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 7 1.8
De Laudibus Constantini 5 2.6
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 14 1.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Xenophon
Anabasis* 1 0.2

Passages (5 of 236)

remove

Philo Judaeus, De Decalogo

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg023.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7 word list | read 1
51 word list | read 1
66 word list | read 1
76 word list | read 1
156 word list | read 1