56720. ξεστός

smoothed, polished, wrought
logeion_003
 countfreq. per 10K
core330.2
corpus1450.1

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 24 1.9
De compositione medicamentorum per genera 48 5.1
De antidotis 1 0.4
Old Testament
Isaias 1 0.3
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 7 2.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Vita Constantini 1 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 9 0.3
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 7 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Apollonius Rhodius
Argonautica* 4 1.0
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Homer
Iliad* 5 0.4
Odyssey* 17 1.8
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Pindar
Nemean* 1 1.9
Pythian* 2 2.5
Xenophon
Anabasis* 1 0.2

Passages (19 of 88)

passage   count
1.15 word list | read 1
1.16 word list | read 3
2.11 word list | read 2
2.15 word list | read 1
2.17 word list | read 2
4.13 word list | read 3
5.3b word list | read 1
5.4 word list | read 1
6.2 word list | read 1
6.3 word list | read 1
6.14 word list | read 2
6.15 word list | read 2
7.6 word list | read 3
7.7 word list | read 2
7.8 word list | read 1
7.10 word list | read 1
7.12 word list | read 13
7.13 word list | read 7
7.14 word list | read 1