5626. ἀναλλοίωτος

unchangeable
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1070.0

Editions by Text Group (44)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Ars Medica 1 0.6
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 4 1.9
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
De oratione 2 0.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 2 10.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 17 0.6
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 8 1.5
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 4 0.4
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 11 0.7
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (1 of 66)

passage   count
51 word list | read 1