56155. νικηφόρος

bringing victory
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus5000.2

Editions by Text Group (56)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Plutarch
Pericles* 1 1.0
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Agricultura 1 1.1
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Memorabilia 1 0.3
Symposium 2 1.9
Agesilaus* 1 1.3
Pindar
Olympian* 3 4.8
Pythian* 1 1.3
Nemean* 2 3.8
Isthmean* 1 3.2
Plato
Philebus 1 0.5
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Dearum judicium 2 9.5
Aeschylus
Libation Bearers 1 1.9
Eumenides* 2 3.9
Aesop
Fabulae 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Polybius.
Histories* 1 0.0
Appianus of Alexandria
Civil Wars 4 0.3
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Eclogae propheticae 1 2.0
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Libanius
Declamatio 15 1 1.9
Anna Comnena
Alexias 68 4.9
Alexias 66 4.7
Alexias 66 4.7
Gelasius
Historia Ecclesiastica 7 1.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 82 2.4
Argumenta 16 6.8
Chronologia 3 40.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 10 1.5
Historia Ecclesiastica 9 1.4
Historia Religiosa 15 3.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 29 4.3
Scholia in Pindarum Pythian Odes 26 5.5
Scholia in Pindarum Nemean Odes 25 6.7
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 21 12.1

Passages (25 of 335)

passage   count
1.186 word list | read 1
2.161 word list | read 1
3.61 word list | read 1
4.1 word list | read 1
4.21 word list | read 1
6.27 word list | read 1
6.170 word list | read 2
7 word list | read 2
7.23 word list | read 1
7.159 word list | read 1
7.170 word list | read 1
8.74 word list | read 1
9.1 word list | read 2
9.3 word list | read 1
9.22 word list | read 1
9.24 word list | read 1
9.72 word list | read 1
9.162 word list | read 1
10.15 word list | read 1
11.4 word list | read 1
12 word list | read 1
13.17 word list | read 1
13.39 word list | read 1
13.133 word list | read 1
14.27 word list | read 2