56149. νικητής

winner
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1470.1

Editions by Text Group (21)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Aesop
Fabulae 1 0.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Vita Constantini 23 6.0
De Laudibus Constantini 8 4.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 6 0.5
Anna Comnena
Alexias 18 1.3
Alexias 17 1.2
Alexias 17 1.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 5 1.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 11 2.2
unknown 1 8.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 5 0.7
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 15 1.5
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (5 of 127)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.15.1 word list | read 1
1.16.1 word list | read 1
1.17.1 word list | read 1
2.11.1 word list | read 1
4.8.1 word list | read 1