55985. νηδύς

the stomach
logeion_003
 countfreq. per 10K
core310.2
corpus1010.0

Editions by Text Group (50)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 8 1.9
Euripides
Bacchae* 3 3.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Sophocles
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Homer
Iliad* 3 0.2
Odyssey* 1 0.1
Herodotus
The Histories* 8 0.4
Philo Judaeus
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Hesiod
Theogony* 5 6.5
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
Aeschylus
Libation Bearers 1 1.9
Eumenides* 2 3.9
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Hippocrates
De aere, aquis, locis 2 2.6
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
De arte 3 10.9
De morbis I 1 0.3
De natura muliebri 1 0.9
De superfoetatione 1 3.0
De carnibus 2 5.8
De corde 3 29.8
De natura ossium 1 3.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 5 1 3.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 3 1.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (2 of 91)

remove

Hippocrates, De corde

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg045.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2 word list | read 1
11 word list | read 2