54663. μόσχος2

a calf
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus1860.1

Editions by Text Group (70)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Bacchae* 2 2.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 8 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Herodotus
The Histories* 5 0.3
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Ebrietate 1 0.9
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
New Testament
Letter to the Hebrews 1 1.9
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De foetuum formatione 1 1.3
De rebus boni malique suci 1 1.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
Plato
Cratylus 2 1.0
Aristotle
Historia animalium 3 0.3
Aesop
Fabulae 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Exodus 7 2.9
Leviticus 17 8.9
Numbers 23 9.5
Deuteronomium 4 1.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 2 1.3
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Isaias 2 0.5
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Hippocrates
Epidemiarum 2 0.5
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 3 1.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Demonstratio Evangelica 4 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Libanius
Oratio 30 1 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 15 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 3 0.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 167)

passage   count
6.21 word list | read 1