5449. ἀνακηρύσσω

to proclaim by voice of herald, publish abroad
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus800.0

Editions by Text Group (41)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Sophocles
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Hiero 1 1.6
Lucian of Samosata
Timon 2 3.3
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Polybius.
Histories* 1 0.0
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 4 1.0
De Laudibus Constantini 5 2.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 2 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 5 0.6
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (2 of 74)

remove

Lucian of Samosata, Timon

urn:cts:greekLit:tlg0062.tlg022.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
22 word list | read 1
51 word list | read 1