54346. μοναχός

single, solitary; monk
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus3250.2

Editions by Text Group (56)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Aristotle
Analytica priora 4 0.6
Analytica priora 5 0.8
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Historia animalium 2 0.2
Physica 6 1.0
De sensu et sensibilibus 1 1.2
Topica 5 1.1
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 3 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 19 0.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 13 0.8
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 9 0.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 8 1.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Euclid
Elements 1 0.1
Plotinus
Enneades 7 0.3
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 6 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 9 1.2
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 10 0.9
Anna Comnena
Alexias 9 0.6
Alexias 11 0.8
Alexias 11 0.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 31 0.9
Argumenta 4 1.7
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 29 0.6
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 10 0.3
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 3 0.9
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 14 4.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 5 0.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 9 0.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 8 2.2
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 3 0.4
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 2 7.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 25 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Plato
Symposium* 2 1.1

Passages (1 of 189)

passage   count
1 word list | read 2