54170. μνηστήρ

a wooer, suitor
logeion_003
 countfreq. per 10K
core2471.8
corpus5980.3

Editions by Text Group (56)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
Theseus 1 1.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 22 0.9
Deipnosophistae 22 0.9
Sophocles
Trachiniae 2 2.5
Homer
Odyssey* 232 24.1
Herodotus
The Histories* 7 0.4
Philo Judaeus
De Cherubim 1 1.3
De Agricultura 2 2.2
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Pindar
Pythian* 2 2.5
Nemean* 1 1.9
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 3 0.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 3 0.4
Plato
Alcibiades 1 1 0.9
Lovers 1 3.9
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 3 3.1
De saltatione 1 1.4
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Aristotle
Ars Poetica* 1 0.9
Ars Poetica 1 0.9
Pausanias
Description of Greece 15 0.7
Apollodorus
Library 2 0.7
Epitome 8 9.8
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 3 0.8
Longus
Daphnis & Chloe* 3 1.5
Dio Chrysostom
Orationes 17 0.9
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 2 0.9
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Homiliae In Lucam 3 1.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Declamatio 6 1 1.8
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 2.3
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 187 11.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 5 0.7
Scholia in Pindarum Pythian Odes 5 1.0
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6

Passages (17 of 412)

remove

Dio Chrysostom, Orationes

urn:cts:greekLit:tlg0612.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.47 word list | read 1
7.83 word list | read 1
7.85 word list | read 1
7.116 word list | read 1
9.9 word list | read 1
11.34 word list | read 1
11.44 word list | read 1
11.46 word list | read 1
11.50 word list | read 1
11.52 word list | read 1
11.62 word list | read 1
11.73 word list | read 1
32.12 word list | read 1
33.15 word list | read 1
33.40 word list | read 1
38.20 word list | read 1
64.22 word list | read 1