53995. μισθόω

to let out for hire, farm out, let
logeion_003
 countfreq. per 10K
core260.2
corpus2830.1

Editions by Text Group (116)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 5 0.3
Plutarch
unknown 1 1.1
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 11 0.4
Deipnosophistae 11 0.4
Isocrates
Against the Sophists 1 7.1
Ad Philippum 1 7.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Herodotus
The Histories* 8 0.4
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Lysistrata 1 1.1
Frogs* 1 1.0
New Testament
Gospel according to Matthew 2 1.0
Mark 1 9.8
Xenophon
Hellenica 4 0.6
Symposium 1 1.0
Anabasis* 3 0.5
Cyropaedia 3 0.4
Ways and Means 5 12.1
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
Plato
Theaetetus 1 0.4
Hipparchus 1 4.1
Republic* 4 0.4
Lucian of Samosata
Icaromenippus 1 1.9
Vitarum auctio 1 2.8
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Aristotle
Res Publica Atheniensium 6 3.9
Theophrastus
Characters 5 7.2
Aesop
Fabulae 7 1.6
Old Testament
Genesis 1 0.3
Deuteronomium 1 0.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 2 1.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Isaias 3 0.8
Lysias
Against Simon: Defense 2 8.7
On the Olive Stump 4 18.5
Against Eratosthenes 3 5.8
Against Eratosthenes 3 5.8
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 2 31.6
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 1 3.0
Against Diogeiton 1 5.6
Polybius.
Histories* 3 0.1
Apollodorus
Library 2 0.7
Appianus of Alexandria
Punic Wars 2 0.8
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 9 0.7
Dio Chrysostom
Orationes 7 0.4
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 7 1.1
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
unknown
unknown 7 1.1
unknown 1 0.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 6 1.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 21 2.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 1 2 0.9
Oratio 4 1 4.2
Oratio 26 3 10.5
Oratio 31 1 2.6
Oratio 33 1 2.5
Oratio 36 1 6.9
Oratio 40 1 4.0
Oratio 47 1 2.9
Oratio 50 1 3.4
Oratio 56 1 4.4
Oratio 62 2 3.7
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 33 2 5.0
Declamatio 35 2 6.8
Declamatio 38 1 2.6
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 50 1 2.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 3 0.3
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 8 1.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6

Passages (1 of 253)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
53 word list | read 1