5382. ἀναισθητέω

to want perception
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus190.0

Editions by Text Group (14)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Old Testament
unknown 1 0.5
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 2 0.4
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.1
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 2 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 2 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1

Passages (1 of 15)

passage   count
2 word list | read 1