53581. μῆτις

wisdom, counsel, cunning, craft
logeion_003
 countfreq. per 10K
core830.6
corpus3390.2

Editions by Text Group (125)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 30 7.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Homer
Iliad* 22 1.8
Odyssey* 15 1.6
Homeric Hymns
Hymn 2 to Demeter* 1 2.7
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Hesiod
Theogony* 5 6.5
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Gospel of Luke 1 0.5
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 3 6.3
James 1 5.4
Xenophon
Cyropaedia 3 0.4
On Hunting 1 1.0
Pindar
Olympian* 2 3.2
Pythian* 3 3.8
Nemean* 1 1.9
Isthmean* 1 3.2
Galen
Ars Medica 1 0.6
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De usu partium corporis humani I-XI 4 0.2
De foetuum formatione 1 1.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De placitis Hippocratis et Platonis 16 1.7
De marcore 1 1.7
De methodo medendi 2 0.1
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De consuetudinibus 1 2.5
Plato
Symposium* 1 0.5
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Arrian
Indica 1 0.7
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Aeschylus
Suppliant Maidens 2 4.2
Suppliant Maidens 2 3.7
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Libation Bearers 1 1.9
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
De interpretatione 1 1.5
Old Testament
Isaias 1 0.3
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 1 0.9
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Apollodorus
Library 3 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 5 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 2 5.6
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 3 3.0
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 7 0.3
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Zetemata codicis Vaticani 2 2.0
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 8 0.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 46 1 2.5
Declamatio 6 1 1.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 4 3.6
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 7 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 15 0.8
Olympiodorus
Prolegomena 2 0.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Epigrammata 1 1.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 10 1.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 1.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 9 0.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Commentarius In Apocalypsin 7 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6

Passages (3 of 291)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8.12 word list | read 1
14.24 word list | read 1
25.42 word list | read 1