53557. μήπως

lest in any way, lest any how, lest perchance
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus650.0

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
Galen
De anatomicis administrationibus 3 0.4
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Aesop
Fabulae 3 0.7
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 2 0.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 2 1.7
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
Origen
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Homiliae In Lucam 3 1.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Narrationes de Syntipa 2 1.7
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 6 2.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 3 1.1