52166. μέλαθρον

roof beam, roof, house
logeion_003
 countfreq. per 10K
core310.2
corpus1110.1

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 9 10.3
Bacchae* 7 8.4
Heracles* 9 10.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Sophocles
Electra 1 1.0
Philoctetes 3 3.0
Antigone* 1 1.2
Aeschylus
Agamemnon 8 10.0
Agamemnon 8 9.1
Libation Bearers 3 5.7
Aesop
Fabulae 1 0.2
Old Testament
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 4 2.0
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 2 1.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Oracula Sibyllina
Oracula 6 2.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 3 1.9
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 12 6.5
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Agathias Scholasticus
Epigrammata 4 6.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 6 0.4
Apollonius Rhodius
Argonautica* 3 0.7
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Homer
Iliad* 3 0.2
Odyssey* 5 0.5
Homeric Hymns
Hymn 2 to Demeter* 1 2.7
Pindar
Pythian* 1 1.3

Passages (3 of 106)

passage   count
1.545 word list | read 1
1.1597 word list | read 1
1.1706 word list | read 1