51230. Μαιώτης

Maeotian
logeion_003
 countfreq. per 10K
core170.1
corpus1100.1

Editions by Text Group (38)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 2 3.1
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Plutarch
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 3 3.1
Arrian
Anabasis 4 0.5
Periplus Ponti Euxini 2 4.7
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.6
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 6 1.8
Agathemerus
Geographiae informatio 6 33.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 3 1.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 4 0.6
Hippocrates
De aere, aquis, locis 2 2.6
unknown
unknown 4 0.6
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 12 1.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Epigrammata 1 1.7
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 5 2.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 7 0.8
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Polybius.
Histories* 13 0.4

Passages (1 of 82)

remove

unknown, unknown

urn:cts:greekLit:tlg0661.tlg001.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8.55 word list | read 4