51068. λωβάομαι

to treat despitefully, to outrage, maltreat
logeion_003
 countfreq. per 10K
core190.1
corpus1150.1

Editions by Text Group (64)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Antigone* 1 1.2
Homer
Iliad* 3 0.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Herodotus
The Histories* 7 0.4
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Virtutibus 1 0.8
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 2 2.4
De parvae pilae exercitio 1 5.8
De parvae pilae exercitio 1 5.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
Adversus Lycum 1 1.3
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Plato
Crito* 2 4.3
Statesman 3 1.6
Republic* 4 0.4
Lucian of Samosata
Adversus indoctum et libros multos ementem 1 2.6
Arrian
Anabasis 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
pseudo-Galen
De fasciis 1 1.3
Introductio seu medicus 1 0.6
Lysias
On the Scrutiny of Evandros 1 6.7
Polybius.
Histories* 2 0.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Civil Wars 2 0.2
Artemidorus
Onirocriticon 3 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Hippocrates
De articulis 1 0.4
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
unknown
unknown 2 0.3
unknown 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Libanius
Oratio 46 1 2.5
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 31 1 2.3
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 5 0.7
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Historia Religiosa 5 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (4 of 106)

remove

Dio Chrysostom, Orationes

urn:cts:greekLit:tlg0612.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4.97 word list | read 1
19.6 word list | read 1
31.82 word list | read 1
32.61 word list | read 1