51029. λυτρόω

to release on receipt of ransom, to hold to ransom
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus980.0

Editions by Text Group (53)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
First Epistle of Peter 1 5.6
Old Testament
Leviticus 4 2.1
Deuteronomium 3 1.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2 1.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 1 0.5
Isaias 2 0.5
Apollodorus
Library 1 0.4
Epitome 1 1.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
unknown
unknown 1 0.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 4 5.8
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 4 1.9
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Homiliae In Lucam 2 1.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 3 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (2 of 77)

passage   count
54 word list | read 1
58 word list | read 1