50684. λοιγός

ruin, havoc
logeion_003
 countfreq. per 10K
core240.2
corpus370.0

Editions by Text Group (13)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Libation Bearers 1 1.9
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 2 5.6
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Homer
Iliad* 22 1.8
Pindar
Isthmean* 1 3.2
Nemean* 1 1.9

Passages (1 of 36)

remove

Hesiod, Sheild of Heracles

urn:cts:greekLit:tlg0020.tlg003.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
240 word list | read 1