50577. λίψ

south west wind
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus1040.0

Editions by Text Group (43)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 2 3.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
New Testament
Acts 1 0.5
Arrian
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Libation Bearers 1 1.9
Eumenides* 1 2.0
Aristotle
Meteorologica 6 1.8
Agathemerus
Geographiae informatio 3 16.8
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 4 0.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
Genesis 3 0.9
Exodus 1 0.4
Numbers 6 2.5
Deuteronomium 3 1.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 19 13.8
Isaias 1 0.3
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Onomasticon 1 0.8
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 34 1 0.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 3 0.3
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 4 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Polybius.
Histories* 3 0.1

Passages (1 of 81)

remove

Aristotle, Meteorologica

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg026.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.6 word list | read 6