50547. λίτρα

a silver coin
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1,2150.6

Editions by Text Group (40)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Plutarch
Publicola 1 1.7
unknown 1 0.9
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
New Testament
Gospel according to John* 2 1.2
Galen
De sanitate tuenda 3 0.4
De curandi ratione per venae sectionem 5 5.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 372 29.2
De compositione medicamentorum per genera 716 75.6
De antidotis 21 8.6
De theriaca ad Pisonem 12 9.4
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 19 6.2
De theriaca ad Pamphilianum 1 5.0
Polybius.
Histories* 1 0.0
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 2 0.8
Civil Wars 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 5 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 6 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 10 0.3
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
Zosimus
Historia Nova 3 0.5
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (59 of 164)

passage   count
1.4 word list | read 11
1.5 word list | read 2
1.12 word list | read 2
1.13 word list | read 3
1.14 word list | read 4
1.15 word list | read 4
1.16 word list | read 4
1.17 word list | read 6
1.18 word list | read 2
1.19 word list | read 4
2.1 word list | read 1
2.2 word list | read 26
2.7 word list | read 5
2.8 word list | read 4
2.11 word list | read 2
2.12 word list | read 6
2.14 word list | read 3
2.15 word list | read 12
2.17 word list | read 11
2.19 word list | read 5
2.22 word list | read 18
3.3 word list | read 5
3.4 word list | read 4
3.5 word list | read 2
4.4 word list | read 1
4.5 word list | read 4
4.6 word list | read 1
4.11 word list | read 1
4.13 word list | read 19
4.14 word list | read 27
5.2 word list | read 11
5.3a word list | read 1
5.3b word list | read 2
5.4 word list | read 1
5.5 word list | read 4
5.9 word list | read 3
5.10 word list | read 1
5.11 word list | read 3
5.12 word list | read 1
5.13 word list | read 3
6.2 word list | read 4
6.3 word list | read 7
6.8 word list | read 9
6.10 word list | read 3
6.12 word list | read 7
6.14 word list | read 47
6.15 word list | read 8
6.16 word list | read 32
6.17 word list | read 9
7.4 word list | read 1
7.6 word list | read 19
7.7 word list | read 33
7.8 word list | read 1
7.10 word list | read 11
7.12 word list | read 137
7.13 word list | read 64
7.14 word list | read 57
7.15 word list | read 24
7.16 word list | read 14