50040. ληπτός

to be apprehended
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus670.0

Editions by Text Group (36)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Plato
Sophist 1 0.6
Republic* 1 0.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 3 0.6
Adversus Mathematicos 14 1.3
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 2 0.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 3 11.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 57)

passage   count
1 word list | read 3