49932. λεύω

to stone
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus790.0

Editions by Text Group (40)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Sophocles
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Herodotus
The Histories* 1 0.1
New Testament
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 3 1.4
Letter to the Hebrews 1 1.9
Revelation 1 1.0
Old Testament
Exodus 7 2.9
Numbers 17 7.0
Deuteronomium 5 2.2
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 5 3.6
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 2 1.0
Clement of Alexandria
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 3 1.9
Origen
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 34 1 3.9
Oratio 36 1 6.9
Oratio 49 1 3.3
Declamatio 25 1 2.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (5 of 76)

passage   count
13.14 word list | read 1
18.7 word list | read 1
21.1 word list | read 1
21.10 word list | read 1
21.40 word list | read 1