49557. λείψανον

a piece left, wreck, remnant, relic
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus3640.2

Editions by Text Group (115)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Plutarch
unknown 2 2.2
unknown 3 3.1
unknown 1 1.3
Solon 1 1.1
unknown 2 2.4
unknown 1 0.9
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 1.0
unknown 2 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 11 0.4
Deipnosophistae 11 0.4
Sophocles
Electra 1 1.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 7 1.5
Philo Judaeus
De Agricultura 2 2.2
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Josepho 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Legatio Ad Gaium 2 1.2
Galen
De anatomicis administrationibus 13 1.7
De nervorum dissectione 2 5.6
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De motu musculorum 1 0.7
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De sanitate tuenda 1 0.1
De differentiis febrium 3 1.4
De morborum temporibus 1 1.9
De totius morbi temporibus 1 2.8
De locis affectis 2 0.3
De crisibus 1 0.3
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 8 0.5
Ad Glauconem de methodo medendi 3 1.3
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 5 0.4
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 3 0.3
In Hippocratis De articulis 3 0.5
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
Plato
Phaedo 1 0.4
Lucian of Samosata
De morte Peregrini 1 2.3
De saltatione 1 1.4
Arrian
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 9 0.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 5 2.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 8 1.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 5 0.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Onomasticon 3 2.4
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Epiphanius
Ancoratus 7 1.7
Panarion (Adversus Haereses) 20 1.0
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 16 1.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Declamatio 13 1 1.8
Declamatio 29 1 4.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 20 1.8
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 15 2.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 7 0.2
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 2 0.9
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 2 0.3
Agathias Scholasticus
Epigrammata 3 5.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 12 1.8
Historia Ecclesiastica 12 1.8
Historia Religiosa 5 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 23 0.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (12 of 302)

passage   count
1.7 word list | read 1
1.13 word list | read 1
1.16 word list | read 2
1.20 word list | read 1
2.2 word list | read 1
2.3 word list | read 3
2.8 word list | read 1
3.17 word list | read 1
3.28 word list | read 1
3.39 word list | read 1
4.28 word list | read 1
4.34 word list | read 1