49540. λειτουργέω

to serve public offices at one's own cost
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus2560.1

Editions by Text Group (97)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
Against Callimachus 1 2.6
On the team of horses 1 3.3
Aegineticus 1 3.2
On the Peace 1 1.2
Antidosis 3 1.6
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 3 1.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
New Testament
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 1 1.3
Letter to the Hebrews 1 1.9
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Aristotle
Res Publica Atheniensium 3 1.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 1 5.2
De partibus animalium 1 0.3
Theophrastus
Characters 1 1.4
Old Testament
Exodus 7 2.9
Numbers 18 7.4
Deuteronomium 3 1.3
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 3 1.5
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 4 2.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 3 1.5
Lysias
Against Simon: Defense 1 4.3
On the Olive Stump 1 4.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 2 13.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 1 3.0
For Polystratus 1 4.9
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 4 28.6
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 1 4.8
On the Scrutiny of Evandros 2 13.4
Against Philon, On his Scrutiny 2 10.1
Polybius.
Histories* 2 0.1
Clement of Alexandria
Eclogae propheticae 1 2.0
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 5 5.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 3 1.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 7 0.4
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Vita Constantini 6 1.6
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
De oratione 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 15 1.2
Oratio 1 1 0.4
Oratio 2 1 2.5
Oratio 4 1 4.2
Oratio 11 3 1.9
Oratio 26 3 10.5
Oratio 27 2 5.4
Oratio 28 2 9.1
Oratio 31 4 10.5
Oratio 32 1 4.0
Oratio 33 1 2.5
Oratio 35 6 22.7
Oratio 42 1 2.1
Oratio 48 3 8.3
Oratio 49 1 3.3
Oratio 53 1 3.7
Declamatio 1 2 1.3
Declamatio 23 2 2.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 5 1.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 2 0.2
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 10 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 16 1.0
Commentarius In Apocalypsin 6 0.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (1 of 220)

remove

Anonymus, Didache XII Apostolorum

urn:cts:greekLit:tlg1311.tlg001.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
15.1 word list | read 1