49375. λατρεύω

to work for hire
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus2060.1

Editions by Text Group (66)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 8.5
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel of Luke 2 1.0
Acts 5 2.6
Epistle to the Romans 2 2.6
Letter to the Philippians 1 5.7
Second Timothy 1 7.6
Letter to the Hebrews 6 11.5
Revelation 2 1.9
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Agesilaus* 1 1.3
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Old Testament
Exodus 2 0.8
Leviticus 1 0.5
Numbers 1 0.4
Deuteronomium 7 3.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 8 5.8
Judices (Cod. Alexandrinus) 5 3.2
unknown 1 0.5
Isaias 1 0.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Apollodorus
Library 5 1.8
Clement of Alexandria
Protrepticus 4 1.7
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Apologia secunda 2 6.1
Apologia secunda 2 6.1
Dialogue with Trypho 1 0.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Oracula Sibyllina
Oracula 7 2.6
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 10 0.6
Commentarii In Evangelium Joannis 9 0.6
Exhortatio ad martyrium 6 4.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 3 1.2
Homiliae In Lucam 1 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 19 0.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 15 1.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 3 1.5
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 3.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 14 0.9
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Isocrates
Helen* 1 2.5

Passages (1 of 162)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.27 word list | read 1