492. ἀγλαΐα

splendour, beauty
logeion_003
 countfreq. per 10K
core250.2
corpus880.0

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Sophocles
Electra 1 1.0
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 1 1.3
Xenophon
On the Art of Horsemanship 1 1.3
Galen
De antidotis 6 2.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Plotinus
Enneades 9 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Libanius
Oratio 61 1 6.3
Declamatio 40 1 1.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Agathias Scholasticus
Epigrammata 5 8.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Scholia in Pindarum Pythian Odes 7 1.5
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 9 2.1
Homer
Iliad* 2 0.2
Odyssey* 5 0.5
Pindar
Olympian* 2 3.2
Isthmean* 1 3.2
Nemean* 2 3.8
Pythian* 3 3.8

Passages (1 of 74)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6.18.23 word list | read 1