48324. κύησις

conception
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1330.1

Editions by Text Group (56)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Philo Judaeus
De Cherubim 1 1.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Virtutibus 1 0.8
Galen
De naturalibus facultatibus 3 0.9
De uteri dissectione 1 3.0
De usu partium corporis humani I-XI 10 0.5
De semine 2 1.0
De foetuum formatione 1 1.3
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De sanitate tuenda 1 0.1
De causis morborum 1 1.7
De symptomatum causis 1 0.3
De locis affectis 2 0.3
De diebus decretoriis 2 0.7
De methodo medendi 1 0.1
De venae sectione adversus Erasistratum 2 3.3
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 4 0.4
Plato
Statesman 1 0.5
Symposium* 1 0.5
Aristotle
Historia animalium 14 1.5
De partibus animalium 2 0.5
Old Testament
Ruth 1 4.9
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 5 4.6
Introductio seu medicus 1 0.6
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
De muliebribus 2 0.4
De superfoetatione 3 9.1
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Origen
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 25 2.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 8 0.5
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1

Passages (1 of 96)

passage   count
2.210 word list | read 1