48165. κτῆνος

flocks and herds
logeion_003
 countfreq. per 10K
core390.3
corpus5080.2

Editions by Text Group (120)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 3 0.1
Homeric Hymns
Hymn 30 to Earth 1 526.3
Herodian
Ab excessu divi Marci 3 0.6
Herodotus
The Histories* 28 1.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 3 0.9
De Cherubim 4 5.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 3 3.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 3 3.3
De Agricultura 2 2.2
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 8 1.4
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
1 Corinthians 1 1.4
Revelation 1 1.0
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Economics 1 0.5
Anabasis* 5 0.8
Cyropaedia 3 0.4
Hiero 1 1.6
Agesilaus* 1 1.3
Galen
De differentiis febrium 1 0.5
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Lucian of Samosata
De astrologia 1 5.2
Arrian
Anabasis 2 0.3
Indica 2 1.5
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
Genesis 46 14.4
Exodus 28 11.5
Leviticus 26 13.6
Numbers 26 10.7
Deuteronomium 16 7.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 6 4.3
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
unknown 2 1.0
Isaias 5 1.3
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 2 0.6
Polybius.
Histories* 4 0.1
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Quis dives salvetur 1 1.1
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 7 0.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Excerpta Polyaeni 3 1.8
Hippocrates
De aere, aquis, locis 2 2.6
De morbis I 1 0.3
De genitura 1 5.0
De natura pueri 2 2.7
De affectionibus 1 1.3
De corde 1 9.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 4 0.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 1 0.2
unknown 3 1.8
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 4 1.4
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Fragmenta 1 16.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Theophilus
Ad Autolycum 10 4.6
Ad Autolycum 9 4.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 3 2.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 10 0.4
Demonstratio Evangelica 6 0.4
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 10 0.5
Origen
Contra Celsum 8 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 11 0.7
De oratione 1 0.3
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 7 0.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 5 1.0
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 6 0.6
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 4 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 46 1.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 7.5
Commentarius In Apocalypsin 10 1.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (5 of 407)

passage   count
1.14 word list | read 1
8.2 word list | read 1
14.4 word list | read 2
21.2 word list | read 1
22.8 word list | read 1