48100. κρύφιος

hidden, concealed
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus1150.1

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 2 2.3
Heracles* 2 2.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Philoctetes 1 1.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Problemata arithmetica 1 7.2
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Old Testament
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Ruth 1 4.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Eclogae propheticae 1 2.0
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 3 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 2 0.1
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Vita Constantini 5 1.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Origen
Contra Celsum 9 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 3 1.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Pindar
Pythian* 1 1.3
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 99)

passage   count
3.2 word list | read 1