47972. κρόκος

the crocus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus6550.3

Editions by Text Group (48)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 10 0.4
Deipnosophistae 10 0.4
Homeric Hymns
Hymn 19 to Pan 1 156.2
Hymn 2 to Demeter* 3 8.1
Galen
De methodo medendi 4 0.3
Ad Glauconem de methodo medendi 2 0.9
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 449 35.2
De compositione medicamentorum per genera 27 2.8
De antidotis 52 21.4
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
Lucian of Samosata
Adversus indoctum et libros multos ementem 1 2.6
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 1 3.9
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 3 1.7
De remediis parabilibus 25 8.1
De theriaca ad Pamphilianum 3 15.1
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 3 1.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Hippocrates
De diaeta acutorum (spurium) 2 3.6
Epidemiarum 1 0.2
De natura muliebri 6 5.2
De muliebribus 12 2.5
De ulceribus 3 8.5
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Libanius
Declamatio 33 1 2.5
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
Homer
Iliad* 1 0.1
Sophocles
Oedipus at Colonus* 1 0.9

Passages (45 of 174)

passage   count
1.6 word list | read 1
1.9 word list | read 1
2.1 word list | read 11
2.2 word list | read 3
2.3 word list | read 3
3.1 word list | read 31
3.3 word list | read 4
4.1 word list | read 3
4.3 word list | read 2
4.4 word list | read 2
4.5 word list | read 2
4.7 word list | read 6
4.8 word list | read 108
4.9 word list | read 8
5.1 word list | read 2
5.5 word list | read 4
6.1 word list | read 8
6.2 word list | read 2
6.3 word list | read 7
6.6 word list | read 19
6.7 word list | read 4
6.8 word list | read 2
7.2 word list | read 51
7.3 word list | read 22
7.4 word list | read 13
7.5 word list | read 24
7.6 word list | read 1
8.2 word list | read 4
8.3 word list | read 5
8.4 word list | read 1
8.5 word list | read 14
8.7 word list | read 8
8.8 word list | read 3
8.10 word list | read 3
9.1 word list | read 1
9.2 word list | read 1
9.3 word list | read 1
9.4 word list | read 27
9.5 word list | read 14
9.6 word list | read 4
9.7 word list | read 1
9.8 word list | read 1
10.1 word list | read 9
10.2 word list | read 1
10.3 word list | read 7