47932. κριτήριον

a means for judging
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus6070.3

Editions by Text Group (113)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Cherubim 1 1.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Ebrietate 1 0.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 3 2.4
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Virtutibus 1 0.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
1 Corinthians 2 2.8
James 1 5.4
Galen
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De temperamentis 5 1.8
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De motu musculorum 4 2.7
De placitis Hippocratis et Platonis 11 1.1
De sanitate tuenda 3 0.4
De symptomatum differentiis 1 1.5
De difficultate respirationis 1 0.3
De locis affectis 1 0.1
De differentiis pulsuum 2 0.5
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De methodo medendi 5 0.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 3 0.3
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
In Hippocratis De officina medici 8 1.9
De optima doctrina 14 75.1
De temperamentis 5 1.8
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 7 10.9
Plato
Theaetetus 2 0.8
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Bis accusatus sive tribunalia 1 1.7
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Exodus 1 0.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 15 8.4
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 107 20.2
Adversus Mathematicos 229 20.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Stromata Books 7-8 4 1.4
Quis dives salvetur 1 1.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Oracula Sibyllina
Fragmenta 1 16.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension B 3 9.0
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.4
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 10 0.4
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.8
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Epistula ad Africanum 1 2.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 8 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 8 1.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 9 0.5
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 1 3.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 11 1.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (143 of 390)

passage   count
7.24 word list | read 1
7.25 word list | read 2
7.26 word list | read 2
7.27 word list | read 2
7.28 word list | read 3
7.29 word list | read 1
7.30 word list | read 1
7.31 word list | read 1
7.32 word list | read 1
7.33 word list | read 1
7.34 word list | read 1
7.35 word list | read 1
7.36 word list | read 3
7.37 word list | read 1
7.46 word list | read 1
7.47 word list | read 1
7.52 word list | read 1
7.54 word list | read 3
7.59 word list | read 3
7.60 word list | read 1
7.61 word list | read 3
7.64 word list | read 1
7.65 word list | read 1
7.81 word list | read 1
7.87 word list | read 3
7.89 word list | read 1
7.91 word list | read 1
7.105 word list | read 1
7.110 word list | read 1
7.111 word list | read 1
7.115 word list | read 1
7.120 word list | read 1
7.122 word list | read 1
7.126 word list | read 1
7.131 word list | read 1
7.134 word list | read 1
7.139 word list | read 1
7.140 word list | read 2
7.141 word list | read 1
7.145 word list | read 1
7.148 word list | read 2
7.150 word list | read 1
7.152 word list | read 1
7.153 word list | read 1
7.156 word list | read 1
7.158 word list | read 2
7.159 word list | read 2
7.160 word list | read 1
7.161 word list | read 1
7.163 word list | read 1
7.164 word list | read 2
7.165 word list | read 2
7.166 word list | read 2
7.170 word list | read 1
7.172 word list | read 1
7.173 word list | read 2
7.174 word list | read 1
7.175 word list | read 1
7.176 word list | read 1
7.184 word list | read 2
7.191 word list | read 1
7.195 word list | read 1
7.199 word list | read 1
7.200 word list | read 2
7.201 word list | read 1
7.216 word list | read 2
7.217 word list | read 1
7.218 word list | read 1
7.226 word list | read 1
7.253 word list | read 1
7.256 word list | read 1
7.257 word list | read 1
7.259 word list | read 2
7.261 word list | read 2
7.263 word list | read 2
7.300 word list | read 1
7.314 word list | read 2
7.316 word list | read 5
7.317 word list | read 2
7.318 word list | read 2
7.319 word list | read 2
7.320 word list | read 1
7.321 word list | read 1
7.323 word list | read 1
7.327 word list | read 1
7.328 word list | read 1
7.332 word list | read 1
7.335 word list | read 2
7.336 word list | read 5
7.337 word list | read 5
7.338 word list | read 4
7.339 word list | read 2
7.340 word list | read 2
7.341 word list | read 5
7.342 word list | read 4
7.343 word list | read 1
7.346 word list | read 1
7.348 word list | read 1
7.351 word list | read 3
7.353 word list | read 1
7.358 word list | read 1
7.369 word list | read 2
7.370 word list | read 1
7.371 word list | read 1
7.388 word list | read 1
7.389 word list | read 1
7.415 word list | read 4
7.423 word list | read 1
7.424 word list | read 1
7.427 word list | read 2
7.428 word list | read 1
7.429 word list | read 1
7.430 word list | read 1
7.431 word list | read 1
7.435 word list | read 1
7.437 word list | read 1
7.438 word list | read 1
7.439 word list | read 2
7.440 word list | read 4
7.441 word list | read 3
7.442 word list | read 2
7.443 word list | read 2
7.444 word list | read 3
7.445 word list | read 3
7.446 word list | read 1
8.1 word list | read 1
8.2 word list | read 2
8.3 word list | read 1
8.19 word list | read 2
8.26 word list | read 2
8.27 word list | read 2
8.112 word list | read 1
8.119 word list | read 1
8.120 word list | read 2
8.121 word list | read 1
8.140 word list | read 2
8.141 word list | read 1
8.266 word list | read 1
8.300 word list | read 1
8.379 word list | read 2
8.380 word list | read 3
10.284 word list | read 1
11.177 word list | read 1