47402. κοσμικός

of the world
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1220.1

Editions by Text Group (59)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Aeternitate Mundi 1 1.1
New Testament
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 1 1.9
Galen
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 2 0.8
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 3 0.8
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Paedagogus 4 0.7
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 4 0.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 22 1.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 13 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 6.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 89)

passage   count
7.38.3 word list | read 1