47083. κονία

dust, a cloud of dust
logeion_003
 countfreq. per 10K
core740.5
corpus1950.1

Editions by Text Group (45)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 5 1.2
Homer
Iliad* 56 4.5
Odyssey* 10 1.0
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
Frogs* 1 1.0
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Sheild of Heracles 1 13.3
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De methodo medendi 9 0.6
Ad Glauconem de methodo medendi 6 2.7
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 12 0.9
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 6 0.5
De compositione medicamentorum per genera 8 0.8
De antidotis 1 0.4
Plato
Republic* 1 0.1
Aristotle
Meteorologica 8 2.4
De partibus animalium 2 0.5
Old Testament
Deuteronomium 2 0.9
Isaias 3 0.8
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
De remediis parabilibus 7 2.3
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 8 0.9
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 4 1.5
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2 0.4
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 32 1 4.0
Declamatio 34 1 0.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 7 0.6
Agathias Scholasticus
Epigrammata 4 6.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (1 of 157)

remove

Hesiod, Sheild of Heracles

urn:cts:greekLit:tlg0020.tlg003.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
365 word list | read 1