46863. κολλάω

to glue, cement
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus2490.1

Editions by Text Group (100)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Migratione Abrahami 2 1.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Gospel of Luke 2 1.0
Acts 5 2.6
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 2 2.8
Revelation 1 1.0
Galen
Ars Medica 1 0.6
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De totius morbi temporibus 1 2.8
De tumoribus praeter naturam 1 2.4
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 7 0.4
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 16 1.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 5 0.4
De compositione medicamentorum per genera 16 1.7
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
In Hippocratis De articulis 2 0.3
In Hippocratis De fracturis 2 0.5
In Hippocratis De officina medici 3 0.7
Plato
Phaedrus 1 0.6
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
Meteorologica 1 0.3
Ars Poetica 1 0.9
Ars Poetica* 1 0.9
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Old Testament
Ruth 2 9.8
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 2 1.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 4 2.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Stromata Books 7-8 2 0.7
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 2 0.7
Hippocrates
De articulis 2 0.9
De morbis I 1 0.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 4 0.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 3 0.3
Barnabae epistula
Barnabae epistula 2 2.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 3 3.0
Anonymus
Didache XII Apostolorum 2 9.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 4 1.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 8 0.4
Origen
Contra Celsum 9 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 11 0.7
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 2 0.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 4 1.6
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 5 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 9 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 1.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 8 0.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 6 0.9
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Pindar
Olympian* 1 1.6
Nemean* 1 1.9

Passages (2 of 203)

remove

Old Testament, Ruth

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg010.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.8 word list | read 1
2.21 word list | read 1