46860. κόλλα

glue
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus790.0

Editions by Text Group (50)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Galen
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De methodo medendi 2 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 9 0.7
In Hippocratis De articulis 1 0.2
In Hippocratis De fracturis 2 0.5
Plato
Phaedrus 1 0.6
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
Meteorologica 1 0.3
Physica 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Isaias 2 0.5
pseudo-Galen
De fasciis 1 1.3
De remediis parabilibus 1 0.3
Apollodorus
Epitome 2 2.5
Hippocrates
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
De articulis 1 0.4
De morbis I 3 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 5 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 3 0.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (1 of 64)

passage   count
5.29 word list | read 1