46318. κληρονομία

an inheritance
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus4090.2

Editions by Text Group (93)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Aegineticus 1 3.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
De Plantatione 3 3.4
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 2 1.0
Acts 2 1.0
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 3 11.6
Letter to the Colossians 1 5.9
Letter to the Hebrews 2 3.8
First Epistle of Peter 1 5.6
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 3 0.8
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 1 0.4
Numbers 30 12.4
Deuteronomium 6 2.6
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 25 18.1
Judices (Cod. Alexandrinus) 8 5.2
Ruth 3 14.7
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 3 1.8
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 6 3.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 19 9.6
Isaias 9 2.3
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 2 0.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 4 1.7
Paedagogus 2 0.4
Stromata Books 7-8 3 1.0
Eclogae propheticae 2 4.0
Quis dives salvetur 1 1.1
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 17 3.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 2 2.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 34 2.1
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
Onomasticon 1 0.8
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 8 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 14 5.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 5 6.1
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Libanius
Declamatio 29 1 4.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 5 1.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 29 1.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 7 1.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 35 8.7
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 0.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 5 4.3
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (24 of 299)

passage   count
1.15 word list | read 1
11.23 word list | read 1
12.6 word list | read 1
13.1 word list | read 1
13.14 word list | read 2
13.23 word list | read 1
13.28 word list | read 1
15.20 word list | read 1
16.5 word list | read 1
16.8 word list | read 1
16.9 word list | read 1
17.4 word list | read 1
18.7 word list | read 1
18.20 word list | read 1
18.28 word list | read 1
19.1 word list | read 1
19.8 word list | read 1
19.9 word list | read 1
19.10 word list | read 1
19.16 word list | read 1
19.23 word list | read 1
19.31 word list | read 1
19.39 word list | read 1
19.48 word list | read 1