46220. κλάω

to break, break off
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus1950.1

Editions by Text Group (100)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 2 0.5
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Plutarch
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Homer
Iliad* 1 0.1
Odyssey* 1 0.1
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
Birds* 1 0.8
Frogs* 2 2.0
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Mark 3 2.5
Gospel of Luke 2 1.0
Acts 4 2.1
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 2 2.8
Galen
De motu musculorum 2 1.4
De locis affectis 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis De fracturis 6 1.4
Plato
Republic* 2 0.2
Lucian of Samosata
Vitarum auctio 1 2.8
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 1.8
Aristotle
Analytica priora 1 0.2
Analytica priora 1 0.2
De partibus animalium 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
Genesis 1 0.3
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
pseudo-Galen
De fasciis 5 6.5
Polybius.
Histories* 1 0.0
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 1 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Hippocrates
De fracturis 2 1.7
De natura pueri 1 1.4
De natura muliebri 1 0.9
unknown
unknown 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Euclid
Elements 1 0.1
Data 1 0.5
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 4 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
De oratione 1 0.3
Homiliae In Lucam 1 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 4 0.3
Oratio 1 1 0.4
Oratio 26 1 3.5
Oratio 39 1 5.0
Oratio 51 1 3.5
Oratio 52 1 2.2
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 8 1 3.9
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 27 1 4.9
Declamatio 47 2 4.5
Declamatio 48 1 1.9
Declamatio 49 2 3.0
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
unknown 4 0.3
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 4 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 6 0.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 9 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 9 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4

Passages (1 of 166)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
65 word list | read 1