45917. κιβωτός

a wooden box, chest, coffer
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus4240.2

Editions by Text Group (89)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 2 2.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Gigantibus 1 3.1
De Plantatione 2 2.2
De Ebrietate 1 0.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 4 1.3
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Gospel of Luke 1 0.5
Letter to the Hebrews 2 3.8
First Epistle of Peter 1 5.6
Revelation 1 1.0
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Lucian of Samosata
Philopseudes sive incredulus 2 3.2
Dialogi Marini 4 9.6
Aristotle
Meteorologica 1 0.3
Theophrastus
Characters 2 2.9
Aesop
Fabulae 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 9 0.4
Old Testament
Genesis 28 8.7
Exodus 24 9.9
Leviticus 1 0.5
Numbers 6 2.5
Deuteronomium 7 3.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 23 16.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 34 17.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 20 11.7
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 10 5.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
Lysias
Against Eratosthenes 2 3.8
Against Eratosthenes 2 3.8
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 3 0.6
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 3 1.4
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 4 1.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Onomasticon 5 4.0
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 8 0.4
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 3 14.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 47 1 2.9
Declamatio 31 1 2.3
Declamatio 32 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 16 1.5
Anna Comnena
Alexias 7 0.5
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
De Libero Arbitrio 1 1.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 32 0.9
Annals of Rome 32 3.4
Argumenta 13 5.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5

Passages (3 of 286)

remove

Lucian of Samosata, Dialogi Marini

urn:cts:greekLit:tlg0062.tlg067.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
12.319 word list | read 2
12.320 word list | read 1
14.322 word list | read 1